* - pole obowiązkowe

  Dane wózka

  Dane o miejscu zakupu *

  Dane nabywcy
  Administratorem Państwa danych osobowych jest WSR Comfort sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywej 23 (60-118) w Poznaniu należąca do spółek z grupy Dalpo z siedzibą w Poznaniu, ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań (dalej: ”Dalpo”). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@dalpo.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji zakupionego przez Państwa wózka, co wiąże się z uzyskaniem 25 – letniej gwarancji na ramę wózka (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Warunkiem uzyskania gwarancji jest wyrażenie zgody na przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail i powiadomień telefonicznych (SMS/MMS).


  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres gwarancji lub do momentu wycofania zgody na przesyłanie treści marketingowych. Zgoda może być wycofana w każdym momencie.
  Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom świadczącym na jego rzecz usługi z zakresu obsługi wybranych systemów i rozwiązań informatycznych oraz innym spółkom z grupy Dalpo Poland. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi uzyskanie 25-letniej gwarancji na ramę wózka. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj: https://comfort.poznan.pl/polityka-prywatnosci.

  Otrzymujesz 25 lat gwarancji na ramę wózka. Szczegółowe zasady 25 letniej gwarancji