Informacja o możliwości otrzymania wyrobu medycznego np. wózka specjalnego dla dzieci lub dorosłych (P.131.01 i P.130.00) bez „wychodzenia z domu”

Zgodnie z komunikatem Centrali NFZ, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i w celu minimalizacji ryzyka zainfekowaniem koronawirusem, możliwe jest wystawianie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady, np. telefonicznie. Obecnie nie obowiązują limity czasowe na użytkowanie wózków.
I tak:
1. Jeśli staramy się o nowe zlecenie, wystarczy zgłosić się telefonicznie do lekarza specjalisty (ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, chirurg, itd.- jak dotychczas) i poprosić o wystawienie zlecenia na wózek, lub inny wyrób medyczny. Lekarz musi mieć dostęp do systemu e-ZWM. Z tego systemu lekarz otrzyma wygenerowany przez NFZ nr zlecenia, który przekaże Państwu.
2. Należy znaleźć sklep medyczny w swoim województwie, który realizuje zlecenia z NFZ, zadzwonić, podać otrzymany nr zlecenia i PESEL pacjenta.
3. Sklep może przystąpić do realizacji zlecenia!
4. Jeśli mieszkacie Państwo w Wielkopolsce, to możecie zrealizować zlecenie w najbliższym SKLEPIE MEDYCZNYM lub bezpośrednio w naszej firmie. (tel. 61/8638561)
5. Termin realizacji zlecenia to ok. 1-2 tyg.!

WAŻNE!!!
Odpowiadając na liczne pytania, przypominamy, że obecnie nie obowiązują limity czasowe na użytkowanie wózków, i tak…

Jeśli Wasi podopieczni posiadają specjalne uprawnienia, tj.:

1) potwierdzone kodem 47 DN – uprawnienia dla osób poniżej 18 roku życia (zgodnie z ustawą „Za życiem”, art. 18 ust. 1 ustawy z 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2019, poz. 1860)
lub
2) potwierdzone kodem 47 ZN – uprawnienia dla osób dorosłych (Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz. U. Poz. 932)
lub
3) w uzasadnionych przypadkach, np. pacjent przytył, wyrósł, itp.

Możecie Państwo w każdej chwili wystąpić o kolejne zlecenie do lekarza specjalisty, bez zachowania terminu użytkowania wózka.

Informacje o tym, czy posiadacie Państwo dodatkowe uprawnienia można otrzymać telefonicznie w wojewódzkich oddziałach NFZ Wielkopolski Oddział NFZ w Poznaniu nr tel. 61 850-63-84
Jeśli nie posiadają Państwo dodatkowych uprawnień, mogą Państwo wystąpić o nie wnioskiem do Komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności do odpowiedniego w Państwa regionie PCPR, MOPS lub PFRON.