Odpowiadając na liczne pytania, przypominamy, że obecnie nie obowiązują limity czasowe na użytkowanie wózków, jeśli:

Wasi podopieczni posiadają specjalne uprawnienia, tj.:

1) potwierdzone kodem 47 DN – uprawnienia dla osób poniżej 18 roku życia

(zgodnie z ustawą „Za życiem”, art. 18 ust. 1 ustawy z 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2019, poz. 1860)

lub

2) potwierdzone kodem 47 ZN – uprawnienia dla osób dorosłych

(Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz. U. Poz. 932)

lub

3) w uzasadnionych przypadkach, np. pacjent przytył, wyrósł, itp.

Możecie Państwo w każdej chwili wystąpić o kolejne zlecenie do lekarza specjalisty, bez zachowania terminu użytkowania wózka.

Informacje o tym, czy posiadacie Państwo dodatkowe uprawnienia można otrzymać telefonicznie w wojewódzkich oddziałach NFZ

Wielkopolski Oddział NFZ w Poznaniu nr tel. 61/850-63-84

Jeśli nie posiadają Państwo dodatkowych uprawnień, mogą Państwo wystąpić o nie wnioskiem do Komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności do odpowiedniego w Państwa regionie PCPR, MOPS lub PEFRON.